Skip to content

Produktutveckling

Blue Partner levererar tjänster åt såväl lokala som regionala och internationella kunder, små som stora. Vi har lång erfarenhet av och en bred kompetens för att, utför kompletta produktutvecklingsprojekt.

Uppdragen bedrivs i ett mycket nära samarbete med kunden och med den senaste tekniken och vår drivkraft är att ni ska lyckas med er produkt, oavsett om den är ny eller en befintlig som förbättrats.

Exempel på vad vi arbetar med:

 • 3D-CAD 
 • Ritningsframtagning / tillverkningsunderlag
 • Plastkonstruktion
 • Skisser/Illustrationer
 • Prototypframtagning
 • CE-märkning

Tillsammans med våra partners erbjuder vi:

 • FEA
 • Formfyllnadsanalys 
 • Plastberäkningar
 • Industridesign
 • Elektronikutveckling (hårdvara/mjukvara)

Jonas Richert

MEKANISK KONSTRUKTION​

Blue Partner kan erbjuda tjänster inom mekanisk konstruktion där vi har lång och bred erfarenhet. I ett kreativt samarbete med kunden med gemensamt mål för den mest lämpade lösningen och till vår hjälp använder vi den modernaste tekniken. 

Exempel på vad vi arbetar med:

 • Maskinkonstruktion
 • Produktions- och logistikutrustning
 • Prototypframtagning
 • Automationssystem
 • Transportsystem
 • Montageutrustning
 • CE-märkning

Tillsammans med våra partners erbjuder vi:

 • Hållfastighetsberäkning
 • Tillverkning
 • Montage
 • Driftsättning

Jonas Richert

jonas.richert@bluepartner.se

010 – 200 79 49

Kontakta oss

Vi finns på ett flertal orter i Sverige. Vi hjälper dig på distans eller personligen på den ort som du föredrar.

010 – 200 79 49  –  info@bluepartner.se