Nock Massiva Trähus

Nock Massiva Trähus

Blue Partner har utfört flertalet uppdrag av klimatsmarta, prefabricerade flerfamiljshus tillverkade i massivträ. Ett av dessa är av innovationskaraktär. Uppdraget har med sin målsättning att ”lyfta, säkra och förankra” och där igenom förbättra lyftprocessen ute på byggarbetsplatsen, resulterat i ett förslag på lyftverktyg som på ett kostnadseffektivt sätt tar alla ovan aspekter i beaktande. 

Blue Partner har även tagit uppdrag som platsansvariga för Nock Nmt Entreprenad AB.

nock case
Nock_logo_CMYK-WEB

Om kunden

Nock producerar flerbostadshus i massivträ med modern och rationell volymbyggnadsteknik. Då huset kan byggas färdigt till 96% i fabrik kan korta ledtider hållas till låga kostnader. Byggsystemet är väldigt flexibelt för dig som kund med stora valmöjligheter.

Vi levererar flerbostadshus med aven förtätningsprojekt. Du som kund kan själv välja hur leverans skall ske från fabriken, total entreprenad eller färdiga moduler.

Kommentar från kunden

Uppdraget pågår och kännetecknas av både innovation, kvalitet och leveranssäkerhet.
Vi är mycket nöjda och kan verkligen rekommendera Blue Partner.